Żywność i usługi cateringowe

W ramach zamówień na dostawę żywności lub na usługi cateringowe zamawiający mają możliwość uwzględnienia szeregu czynników o charakterze środowiskowym. Zalicza się do nich m.in.:

  • nabywanie ekologicznej żywności;
  • nabywanie wyprodukowanych lub złowionych w sposób zrównoważony produktów akwakultury i morskich;
  • nabywanie produktów zwierzęcych spełniających wysokie standardy w zakresie dobrostanu;
  • nabywanie produktów sezonowych;
  • nabywanie produktów luzem lub w opakowaniach zawierających duże ilości surowców pochodzących z recyklingu;
  • wykorzystywanie sztućców, naczyń, wyrobów szklanych i obrusów wielokrotnego użytku;
  • wykorzystywanie przyjaznych dla środowiska wyrobów papierowych;
  • selektywną zbiórkę odpadów i szkolenie pracowników;
  • ograniczenie stosowania niebezpiecznych chemikaliów oraz korzystanie z przyjaznych dla środowiska środków czyszczących oraz do mycia naczyń.

Unijne kryteria środowiskowe - Żywność, usługi gastronomiczne i automaty sprzedające (dokument z 2019 r.)

Przejdź do góry strony