Usługi sprzątania

W ramach zamówień na usługi sprzątania zamawiający mają możliwość uwzględnienia szeregu czynników o charakterze środowiskowym, do których zaliczamy:

  • wymaganie od usługodawcy posiadania kompetencji kluczowych oraz stosowania kluczowych środków i praktyk zarządzania środowiskowego;
  • wymaganie zapewnienia odpowiedniego i częstego szkolenia personelu usługodawcy;
  • wymaganie stosowania produktów do czyszczenia o niskim poziomie wpływu na środowisko;
  • zachęcanie do zakupu skoncentrowanych produktów do czyszczenia;
  • wymaganie stosowania akcesoriów do czyszczenia o niskim poziomie wpływu na środowisko (w tym wyrobów z mikrofibry);
  • wymaganie stosowania energooszczędnych urządzeń energetycznych (w tym odkurzaczy);
  • wymaganie dostarczania produktów jednorazowego użytku o niskim poziomie wpływu na środowisko.

Unijne kryteria środowiskowe - Usługi sprzątania pomieszczeń (2018 r.)

Przejdź do góry strony