Transport

W ramach zamówień na dostawę pojazdów transportu drogowego lub na usługi transportowe zamawiający mają obowiązek lub możliwość uwzględnienia szeregu czynników o charakterze środowiskowym. Zalicza się do nich m.in.:

  • wymagania dotyczące poziomu emisji dwutlenku węgla;
  • wymagania dotyczące poziomu emisji zanieczyszczeń powietrza;
  • wymagania dotyczące poziomu zużycia paliwa przez pojazd;
  • wymagania dotyczące poziomu emisji hałasu przez pojazd i opony;
  • wymagania dotyczące oporu toczenia opon;
  • wymagania względem dostawców usług dotyczące stosowania kluczowych środków i praktyk zarządzania środowiskowego;
  • wymagania odpowiedniego i częstego szkolenia personelu dostawców usług.

Unijne kryteria środowiskowe - Transport drogowy (2019 r.)

Przejdź do góry strony