Przydatne dokumenty

PRZYDATNE DOKUMENTY

Dokumenty planistyczne:

Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020 AKTUALNY

Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2013-2016 (dokument archiwalny)

Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2010-2012 (dokument archiwalny)

Publikacje UZP:

Podręcznik ,,Zrównoważone zamówienia publiczne. Aspekty społeczne i środowiskowe w procedurze udzielania zamówienia w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych” (UZP, 2017 r.) NOWE

Errata do podręcznika "Zrównoważone zamówienia publiczne. Aspekty społeczne i środowiskowe w procedurze udzielania zamówienia w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych" (UZP, 2018 r.) NOWE

Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej po modernizacji. Nowe unijne dyrektywy koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych - Wyciąg (UZP, 2014 r.)

Zielone Zamówienia Publiczne. II Podręcznik (UZP, 2012 r.)

Opracowania na zlecenie UZP:

Koszty cyklu życia LCC NOWE

Opracowanie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z UZP:

Przewodnik po rynku produktów ekologicznych - Poradnik dla zamawiającego NOWE

Podręczniki Komisji Europejskiej:

Zamówienia publiczne na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym - Wskazówki i dobre praktyki NOWE

Ekologiczne zakupy! Podręcznik (2016 r.)

Zielone zamówienia publiczne - Zbiór dobrych praktyk (tłumaczenie UZP, 2013 r.)

Clean Fleets Guide - Procuring clean and efficient road vehicles (Podręcznik, wersja EN, 2014 r.)

Publikacje UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju):

Zrównoważone zamówienia publiczne. Wytyczne do realizacji (wersja EN)

Zielone zamówienia  – (wersja EN)

Analizy rynkowe wykonane na zlecenie UZP (2009 r.):

Zielona energia elektryczna - analiza rynkowa

Papier z recyklingu - analiza rynkowa

Pliki