Kryteria środowiskowe - GPP

UNIJNE KRYTERIA ŚRODOWISKOWE DLA ZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Komisja Europejska podjęła działania zmierzające do opracowania wspólnych kryteriów dot. zielonych zamówień publicznych możliwych do stosowania w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Kryteria zostały opracowane dla tych grup produktowych, które uznano za najbardziej odpowiednie do wdrożenia GPP zarówno ze względu na wartość zamówień jak i wpływ na środowisko. Kryteria są rezultatem bliskiej współpracy służb Komisji Europejskiej, przedstawicieli przemysłu, społeczeństwa oraz państw członkowskich.

Kryteriów GPP obejmują następujące grupy produktów:

Komputery, monitory, tablety i smartfony (dokument z 2021 r.)

Transport drogowy (dokument z 2021 r.)

Urządzenia do przetwarzania obrazu, materiały zużywalne i usługi drukowania (dokument z 2020 r.)

Ośrodki przetwarzania danych, serwerowni i usług w chmurze (dokument z 2020 r.)

Konserwacja przestrzeni publicznej (dokument z 2019 r.)

Żywność, usługi gastronomiczne i automaty sprzedające (dokument z 2019 r.)

Usługi sprzątania pomieszczeń (dokument z 2018 r.)

Oświetlenie drogowe i sygnalizacja świetlna (dokument z 2018 r.)

Farby, lakiery i oznakowanie drogowe (dokument z 2018 r.)

Wyroby włókiennicze i usługi tekstylne (dokument z 2017 r.)

Meble (dokument z 2017 r.)

Biurowce - projektowanie, budowa i zarządzanie (dokument z 2016 r.)

Drogi - projektowanie, budowa i utrzymanie (dokument z 2016 r.)

Ogrzewacze wodne (dokument z 2014 r.)

Urządzenia elektryczne i elektroniczne stosowane w sektorze ochrony zdrowia (dokument z 2014 r.)

Infrastruktura wodno-ściekowa (dokument z 2013 r.)

Toalety i pisuary (dokument z 2013 r.)

Armatura (dokument z 2013 r.)

Energia elektryczna (dokument z 2012 r.)

Produkty i usług ogrodnicze (dokument z 2012 r.)

Papier do kopiowania i papier graficzny (dokument z 2008 r.)

Pliki

Przejdź do góry strony