Kryteria środowiskowe - GPP

UNIJNE KRYTERIA ŚRODOWISKOWE

EU GPP Criteria - zestaw unijnych kryteriów środowiskowych dla zielonych zamówień publicznych

Komisja Europejska podjęła działania zmierzające do opracowania wspólnych kryteriów dot. zielonych zamówień publicznych możliwych do stosowania w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Kryteria zostały opracowane dla tych grup produktowych, które uznano za najbardziej odpowiednie do wdrożenia GPP zarówno ze względu na wartość zamówień jak i wpływ na środowisko. Kryteria są rezultatem bliskiej współpracy służb Komisji Europejskiej, przedstawicieli przemysłu, społeczeństwa oraz państw członkowskich.

Kryteriów GPP obejmują następujące grupy produktów:

Biurowce - projektowanie, budowa i zarządzanie

Drogi - projektowanie, budowa i utrzymanie

Komputery i monitory

Papier do kopiowania i papier graficzny

Środki czyszczące i usługi sprzątania

Transport

Meble wersja EN

Farby, lakiery

Energia elektryczna

Żywność i usługi cateringowe

Wyroby włókiennicze i usługi tekstylne

Produkty i usług ogrodnicze

Oświetlenie uliczne i sygnalizacja świetlna

Armatura

Toalety i pisuary

Urządzenia do przetwarzania obrazu

Urządzenia elektryczne i elektroniczne stosowane w sektorze ochrony zdrowia

Infrastruktura Wodno-ściekowa - (tłumaczenie na zlecenie UZP)

Ogrzewacze wodne

Pliki

Przejdź do góry strony