Helpdesk dla GPP - zielonych zamówień publicznych

GPP HELPDESK - PUNKT INFORMACYJNY

Zadaniem Helpdesk jest wsparcie Komisji Europejskiej w promowaniu oraz rozpowszechnianiu informacji o zielonych zamówieniach publicznych. Helpdesk dokona zebrania i sporządzenia informacji oraz danych dot. wszystkich aspektów GPP, w tym praktycznych przykładów (studium przypadku), organizacji oraz sieci zaangażowanych w GPP.  Jego zadaniem będzie również przygotowanie newsletter’ów. Helpdesk jest obsługiwany przez ICLEI w imieniu Komisji Europejskiej. Wszelkie zapytania, komentarze można zgłaszać w języku angielskim, francuskim oraz niemieckim.

Tel: +49 761 368 920
E-mail: gpp-helpdesk@iclei.org

Przejdź do góry strony