Krajowy Plan Dzialań

Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020 jest dokumentem planistycznym opracowanym przez UZP, na podstawie którego realizowane są m.in. działania informacyjno-szkoleniowe na rzecz przedstawicieli instytucji zamawiających, służące popularyzacji uwzględniania aspektów środowiskowych i społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020 AKTUALNY

Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2013-2016 (dokument archiwalny)

Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2010-2012 (dokument archiwalny)

Przejdź do góry strony