Aktualności

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

https://www.gov.pl/web/ncbr

Innovation procurement. Guidance and good practice on buying innovative products and services - serwis Komisji Europejskiej dot. zamówień publicznych na innowacje

https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/support-tools-public-buyers/innovation-procurement_en

Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs – Innovation procurement -  serwis Komisji Europejskiej dot. zamówień publicznych na innowacje

https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/innovative_en

Procurement of innovation platform – europejska platforma zamówień publicznych na innowacje

http://innovation-procurement.org/

European assistance for innovation procurement – eafip -  europejskie wsparcie dla zamówień publicznych na innowacje

https://eafip.eu/

eafip Toolkit

http://eafip.eu/toolkit/

Przejdź do góry strony