Publikacje

UZP

Etykiety o charakterze społecznym - opracowanie zbiorcze (UZP, 2022 r.)

Raport z badania jakościowego w zakresie zrównoważonych (społecznych i zielonych) zamówień publicznych udzielonych w Polsce w 2020 roku (UZP, 2022 r.)

Raport z badania jakościowego w zakresie zrównoważonych (społecznych i zielonych) zamówień publicznych udzielonych w Polsce w 2020 roku - wersja zgodna ze standardami WCAG

Zamówienia publiczne na rzecz włączenia społecznego | A+ | (UZP, 2021 r.)

Podręcznik ,,Zrównoważone zamówienia publiczne. Aspekty społeczne i środowiskowe w procedurze udzielania zamówienia w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych” (UZP, 2017 r.)

Podręcznik ,,Zrównoważone zamówienia publiczne. Aspekty społeczne i środowiskowe w procedurze udzielania zamówienia w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych” (Większa czcionka)

Dobre praktyki z zakresu społecznych zamówień publicznych - opracowanie zbiorcze (UZP, 2018 r.)

Dobre praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych (UZP, 2017 r.)

Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych - Podręcznik (Wydanie drugie zmienione i rozszerzone), Urząd Zamówień Publicznych (UZP, 2015 r.)

Rozdział ,,Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych” w: Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej po modernizacji - nowe unijne dyrektywy koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych (UZP, 2014 r.)

Inne

„Aspekty społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych”, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych (2021 r.)

Podręcznik stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, Instytut Spraw Publicznych (2014 r.)

Rozdział ,,Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych” w: Przewodnik po nowym podejściu do zamówień publicznych. Zagadnienia prawne oraz praktyka stosowania instrumentów nowego podejścia do zamówień publicznych (2012 r.)

UE

Przewodnik Komisji Europejskiej: "Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych." - Wydanie drugie (2021 r.)

Przewodnik Komisji Europejskiej "Realizacja w praktyce społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych" (wersja EN) 

Przewodnik dotyczący zastosowania przepisów prawa Unii Europejskiej z zakresu pomocy państwa, zamówień publicznych i rynku wewnętrznego do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, w szczególności do usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym  SWD(2013) 53 

Badanie na temat strategicznego wykorzystania zamówień publicznych w promowaniu zielonych, społecznych i innowacyjnych polityk, 2015 (wersja EN)

Badanie na temat włączania aspektów społecznych do zamówień publicznych w Unii Europejskiej. Przykłady uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. 21.07.2008 r. (wersja EN)

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Polityki państw członkowskich UE. Kompendium 2014 (Corporate Social Responsibility National Public Policies in the European Union. Compendium 2014) (wersja EN)

Pliki

Przejdź do góry strony