Orzecznictwo KIO dotyczące przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2 czerwca 2021 r., sygn. akt. KIO 1245/21 - Przygotowanie i dostarczanie posiłków – Zamówienia zastrzeżone - wykonawca, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych (art. 94 ustawy Pzp)

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 sierpnia 2021 r., sygn. akt. KIO 2201/21 - Kompleksowa dostawa oraz dystrybucja energii cieplnej – jakościowe kryteria oceny ofert odnoszące się do aspektów społecznych – zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia (art. 242 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp).

Pliki

Przejdź do góry strony