BIM Standard PL

Kluczowym czynnikiem niezbędnym dla skutecznego wykorzystania metodyki BIM jest nasycenie bazy danych jaką jest model BIM właściwymi, jednoznacznymi  i aktualnymi informacjami zapisanymi w taki sposób aby mogły być odczytane i poprawnie zinterpretowane przez wszystkich uprawnionych uczestników procesu inwestycyjnego.  Aby to zapewnić każdy uczestnik procesu inwestycyjnego musi stosować określone standardy oznaczania, zapisu, przechowywania i odczytu każdej informacji. W procesie inwestycyjnym opartym o BIM mamy do czynienia z dwoma przedmiotami zamówienia: obiektem budowlanym i jego „cyfrowym bliźniakiem”. O ile zamawiający bardzo precyzyjnie potrafi określić swoje wymagania dotyczące obiektu budowlanego, o tyle definiowanie wymagań co do „cyfrowego bliźniaka” jest czymś nowym na rynku i trudnym dla inwestora. Ponadto na rynku polskim brakuje ogólnie uznanych standardów BIM co powoduje, że zamawiający samodzielnie muszą podjąć próby definiowania w dokumentacji zamówienia zakresu i standardów danych jakich oczekują od modelu BIM oraz związanych z nimi standardów procesów zarządzania informacją. Brak standaryzacji może ograniczać korzyści płynące z metodyki BIM. Dlatego też inicjatywa Bim Standard PL, obok podręcznika obejmuje także wzory dokumentów, mające wesprzeć inwestorów, w tym zamawiających publicznych, w efektywnym i skutecznym przygotowaniu i realizacji inwestycji zgodnie z metodyką BIM.

Bim Standard PL

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/43449/BIM-Standard-wersja-opublikowana-2.0.pdf

Załączniki do BIM Standard PL

https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/realizuj-inwestycje-zgodnie-z-metodyka-bim/realizuj-inwestycje-zgodnie-z-metodyka-bim

Przejdź do góry strony