BIM - modelowanie danych budowlanych

BIM (Building Information Modeling) jest metodyką prowadzenia inwestycji budowlanej opartą na efektywnym wykorzystaniu informacji. Akronim BIM oznacza również cyfrowy model (Building Information Model) czyli „cyfrowego bliźniak” obiektu budowlanego. Celem stosowania metodyki BIM jest zwiększenie efektywności oraz jakości procesu inwestycyjnego oraz obniżenie kosztów eksploatacji dzięki zastosowaniu „cyfrowego bliźniaka” jako kompletnej bazy danych o obiekcie budowlanym. Dane są gromadzone i wykorzystywane na każdym etapie życia obiektu: od koncepcji, poprzez projektowanie, budowę, eksploatację i ewentualne przebudowy aż do rozbiórki. Metodyka BIM obejmuje wskazanie zakresu danych wykorzystywanych w całym cyklu życia obiektu oraz opisanie procesów i metod gromadzenia, przechowywania czy udostępniania tych danych ze szczególnym uwzględnieniem standaryzacji informacji. BIM jest nowoczesną cyfrową alternatywą procesów informacyjnych dotychczas opartych na dokumentacji papierowej i umożliwia efektywną współpracę wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego na etapie projektowania i realizacji inwestycji. Efektem stosowania BIM powinno być obniżenie kosztów budowy i eksploatacji obiektów budowlanych. „Cyfrowy bliźniak” ma najczęściej formę modelu 3D obiektu budowlanego zawierającego wszystkie niezbędne na danym etapie inwestycji dane lub odesłania do nich.

Przejdź do góry strony