OECD

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wspiera swoje państwa członkowskie w przeprowadzaniu reform systemów zamówień publicznych w celu osiągnięcia zrównoważonego, długotrwałego i włączającego wzrostu gospodarczego. Skuteczny i wydajny system zamówień publicznych jest podstawą dobrze funkcjonującego państwa, a prawidłowe udzielanie zamówień publicznych zapewnia równe szanse dla sektora prywatnego i zaspokajanie w sposób efektywny potrzeb publicznych.

Działania OECD mają na celu szerzenie uczciwości w zamówieniach publicznych poprzez określenie zagrożeń i ryzyk, jakie mogą wystąpić w procesie udzielenia zamówienia publicznego. Zgodnie z podejściem OECD proces udzielenia zamówienia publicznego obejmuje etap określenia potrzeb, oceny ofert i udzielenia zamówienia, jak również zarządzanie zamówieniem oraz płatności.

Przejdź do góry strony