Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp


PRZYKŁADOWE POSTANOWIENIA SIWZ

Zmodyfikowana w zakresie uzgodnionym pomiędzy Prezesem UZP a GIODO klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Klauzula dot. zatrudnienia do realizacji zamówienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 - 4  ustawy Pzp

OŚWIADCZENIA

Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

Komentarz do treści art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp

Oświadczenie z art. 17 ust. 2 ustawy Pzp

Oświadczenie z  art. 17 ust. 2a ustawy Pzp

Oświadczenie z art  25a ust  1  ustawy Pzp / warunki udziału - postępowanie jednoetapowe

Oświadczenie z art  25a ust  1 ustawy Pzp / warunki udziału - postępowanie dwuetapowe

Oświadczenie z art  25a ust  1 ustawy Pzp /  podstawy wykluczenia

Pliki