Pozacenowe kryteria oceny ofert

Udostępniamy Państwu przygotowany na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych poradnik zawierający przykłady pozacenowych kryteriów oceny ofert wraz z praktycznym komentarzem.

Poradnik został podzielony na dwie części. W pierwszej części zarysowano  zasady rządzące oceną ofert w zamówieniach publicznych. W części tej zmierzyliśmy się również z mitami dotyczącymi kryteriów oceny ofert – ukazując możliwości i przykłady praktycznego ich zastosowania.

W drugiej części Poradnika przedstawiono katalog kilkudziesięciu  dobrych praktyk w zakresie kryteriów pozacenowych odnoszących się do większości występujących w zamówieniach publicznych branż.

Opisane i zaprezentowane w publikacji kryteria odnoszą się do jakości, parametrów technicznych, funkcjonalności bądź właściwości estetycznych przedmiotu zamówienia publicznego.

Mamy nadzieję, że materiał ten, uwzględniający aktualny stan prawny, posłuży Państwu jako wartościowa pomoc w poszukiwaniu właściwych kryteriów, wpływających na uzyskiwanie jak najlepszych produktów i usług w wyniku prowadzonych przez Państwa postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Zachęcamy zatem do korzystania z wzorcowych przykładów rozwiązań w zakresie pozacenowych kryteriów oceny ofert i efektywnego ich stosowania.

Poradnik Pozacenowe kryteria oceny ofert. Część I

Poradnik Pozacenowe kryteria oceny ofert. Część II

Poradnik Pozacenowe kryteria oceny ofert. Część II (wersja word)

Pliki

Przejdź do góry strony