Zrównoważone zamówienia publiczne

Raport z badania jakościowego w zakresie zrównoważonych (społecznych i zielonych) zamówień publicznych udzielonych w Polsce w 2020 roku (UZP, 2022 r.)

Raport z badania jakościowego w zakresie zrównoważonych (społecznych i zielonych) zamówień publicznych udzielonych w Polsce w 2020 roku - wersja zgodna ze standardami WCAG

Zamówienia publiczne na rzecz włączenia społecznego | A+ | (UZP, 2021 r.)

Zamówienia publiczne na innowacje - Wyd. 2020 r.

Zamówienia publiczne na innowacje - wersja angielska - Wyd. 2020 r.

Dobre praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych. Wyd. 2018 r.

Przykładowe społeczne i środowiskowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych. Wyd. 2018 r.

Przykładowe społeczne i środowiskowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych (Większa czcionka)

Stan zrównoważonych zamówień publicznych w 2017 roku - raport. Wyd. 2018 r.

Stan zrównoważonych zamówień publicznych w 2017 roku - raport (Większa czcionka)

Dobre praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych. Wyd. 2017 r.

„Zrównoważone zamówienia publiczne. Aspekty społeczne i środowiskowe w procedurze udzielania zamówienia w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych” Wyd. 2017 r.

„Zrównoważone zamówienia publiczne. Aspekty społeczne i środowiskowe w procedurze udzielania zamówienia w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych” (Większa czcionka)

Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych. Podręcznik. Wyd. II zmienione i rozszerzone 2015 r.

Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych. Podręcznik. Wyd. 2014 r.

Zielone zamówienia publiczne. II Podręcznik. Wyd. 2012 r.

Zielone zamówienia publiczne. Wyd. 2009 r.

Pliki

Przejdź do góry strony