Przepisy w zakresie zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych. Akty wykonawcze cz. II

Prawo zamówień publicznych. Akty wykonawcze

Prawo zamówień publicznych. Komentarz (wersja użytkowa) | publikacja | A+ | epub | mobi

Prawo zamówień publicznych. Tekst ujednoliconyA+ |

Pozacenowe kryteria oceny ofert ver. 2.0.

Opinie prawne dotyczące Ustawy Pzp po nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r.

Ustawa Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r. Tekst ujednolicony

Ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące ustawy Pzp. Wyd. 2015

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych 2013

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych 2011

Tekst ujednolicony ustawy Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 12 października 2012 r.

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 12 października 2012 r. - wprowadzenie do przepisów ustawy

V Konferencja Naukowa. Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych. Wyd. 2012

Zielone zamówienia publiczne. II podręcznik

Prawo zamówień publicznych po zmianach z 2009 r.

Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 4 września 2008 r.

Act of 29 January 2004 Public Procurement Law. Wyd. 2008 r.

Informator o zmianach w przepisach dotyczących ogłoszeń. Wyd. 2006 r.

Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Wyd. II 2006 r. Część 1

Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Wyd. II 2006 r. Część 2 - Przepisy wykonawcze do ustawy

Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Wyd. I 2004 r.

Pliki

Przejdź do góry strony