Proces udzielania zamówień publicznych

Klauzule przeglądowe. Wzorce i dobre praktyki. | A+ | epub | mobi |

Pozacenowe kryteria oceny ofert | A+ | epub | mobi |

Wzorcowe dokumenty. Plan sposobu wykonania zadań Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych określonych w art. 154 pkt 10 ustawy Pzp w okresie od 1 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2019 r.

Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych. Podręcznik. Wyd. II 2015

Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych. Podręcznik. Wyd. 2014

System zamówień publicznych w Polsce wyd. 2013

Efektywne zamówienia publiczne jako rezultat stosowania nowego podejścia do zamówień publicznych 2013

Zamówienia publiczne a innowacyjność 2013

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyd. 2012

Kryteria oceny ofert - przykłady i zastosowanie wyd. 2011

Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce - ekspertyza 2011

Stosowanie trybów negocjacyjnych udzielania zamówień publicznych 2011

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2011

Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego 2011

Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów komputerowych. Rekomendacje Prezesa UZP 2011

Wytyczne - przesłanki dla trybów... wyd. Urząd Zamówień Publicznych 2010

Instrumenty elektroniczne w procesie udzielania zamówień publicznych 2010

Aukcja  elektroniczna. Praktyczny poradnik dla użytkowników Platformy Aukcji  Elektronicznej UZP wyd. 2009 r.

Informator  o zmianach w przepisach dotyczących ogłoszeń wyd.2006

Praktyczny  poradnik dla korzystających z wzorcowej dokumentacji przetargowej wyd. 2006

Przewodnik  po procedurach udzielania zamówień publicznych wyd. 2006 r.

Zamówienia  na dostawy i usługi. Poradnik. Cz.I Wyd.2004

Zamówienia  na dostawy i usługi. Poradnik. Cz.II wyd. 2004 r.

Zamówienia  na roboty budowlane. Poradnik cz. I wyd. 2004 r.

Zamówienia  na roboty budowlane. Poradnik cz. II wyd. 2004 r.

Jak  udzielać zamówień publicznych po nowelizacji. Informator  Urzędu Zamówień publicznych wyd. 2001.

Jak  udzielać zamówień publicznych. Informator Urzędu Zamówień Publicznych wyd. 2000 r.

Pliki

Przejdź do góry strony