Rok wydania: 2018

Dobre praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych. Wyd. 2018 r.

Wyniki kontroli zamówień współfinansowanych z UE przeprowadzonych przez Prezesa UZP w 2017 r.

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie zamówień publicznych w latach 2009–2017.Tom II

Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Zeszyty orzecznicze. zeszyt nr 30

Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Zeszyty orzecznicze. zeszyt nr 29

Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Zeszyty orzecznicze. zeszyt nr 28 (większa czcionka)

Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Zeszyty orzecznicze. zeszyt nr 28

Przykładowe społeczne i środowiskowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych

Przykładowe społeczne i środowiskowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych (większa czcionka)

Stan zrównoważonych zamówień publicznych w 2017 roku - raport

Stan zrównoważonych zamówień publicznych w 2017 roku - raport (większa czcionka)

Raport z oceny funkcjonowania systemu zamówień publicznych

Raport z oceny funkcjonowania systemu zamówień publicznych (większa czcionka)

Zaliczki w zamówieniach publicznych

Zaliczki w zamówieniach publicznych (większa czcionka)

Zwiększenie udziału MSP w rynku zamówień publicznych

Zwiększenie udziału MSP w rynku zamówień publicznych (większa czcionka)

Świadomość ryzyka korupcji i zmowy przetargowej w zamówieniach publicznych

Świadomość ryzyka korupcji i zmowy przetargowej w zamówieniach publicznych (większa czcionka)

Potrzeby i kierunki zmian w Prawie zamówień publicznych. Gdańsk 2018 r.

Umowy o zamówienia publiczne w zarysie

Pliki

Przejdź do góry strony