Lista studiów podyplomowych objętych patronatem Prezesa UZP

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Podyplomowe Studium Zamówienia Publiczne
02-554 Warszawa, Al. Niepodległości 162,

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Studia Podyplomowe Prawo Zamówień Publicznych
30-091 Kraków, ul. Bronowicka 90

Uniwersytet Gdański
Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne
81-824 Sopot , ul. Armii Krajowej 119/121

Uniwersytet Łódzki
Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne
90-255 Łódź, ul. Rewolucji 41

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Podyplomowe Studium Prawa Zamówień Publicznych
87-100 Toruń, ul. Gagarina 15

Uniwersytet Wrocławski
Studia Podyplomowe Prawa Zamówień Publicznych
50-138 Wrocław, ul. Kuźnicza 46/47

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne
20-031 Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne
61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne
35-310 Rzeszów, ul. Cegielniana 14

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Podyplomowe Studia Prawo Zamówień Publicznych
31-005 Kraków, ul. Bracka 12

Uniwersytet w Białymstoku
Studia Podyplomowe Zamówień Publicznych
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 1

Politechnika Poznańska
Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne
60-965 Poznań, ul. Strzelecka 11

Przejdź do góry strony