ROZSTRZYGNIĘCIE Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych - 2016 r.

W odpowiedzi na ogłoszenie o Konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych, organizowanym wspólnie przez Urząd Zamówień Publicznych, Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,  nadesłanych zostało 20 prac magisterskich.

Kapituła Konkursu dokonała analizy prac pod względem formalnym, w wyniku której do oceny merytorycznej zostało zakwalifikowanych 19 prac.


Wyniki Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych:

Kapituła Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych podjęła następujące rozstrzygnięcie:

I nagroda – nie przyznano

II nagroda - Izabella Sobieraj za pracę pt. „Kryteria kwalifikacji wykonawców w prawie Unii Europejskiej (na przykładzie Polski i Niemiec)”; promotor: dr Anna Górczyńska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

III nagroda - Justyna Szyszka za pracę pt. „Prawne instrumenty wsparcia mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w systemie zamówień publicznych”; promotor: dr Krzysztof Horubski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii  Uniwersytetu Wrocławskiego


Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród miało miejsce 19 grudnia 2016 r. w Krakowie podczas konferencji pt. „Zmiany w systemie zamówień publicznych – w kierunku odpowiedzialnego rozwoju”.

Tym samym dobiegła końca pierwsza edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych, któremu przyświeca idea popularyzowania tematyki z zakresu zamówień publicznych, zachęta do stałego doskonalenia, pogłębiania wiedzy i w konsekwencji profesjonalizacji kadr w obszarze zamówień publicznych.

Galeria

Przejdź do góry strony