KAPITUŁA Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych

11 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych odbyło się spotkanie sygnatariuszy Porozumienia  w sprawie konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych.

Wzięli w nim udział, w imieniu sygnatariuszy Porozumienia: Pan prof. dr hab. Tadeusz Włudyka z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Pan Janusz Kot - Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz Pani Małgorzata Stręciwilk – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Powołana została Kapituła Konkursu w składzie:

Pan prof. dr hab. Krzysztof Surówka – przewodniczący Kapituły (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Pan prof. dr hab. Ryszard Szostak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Pani dr Elżbieta Adamowicz (Uniwersytet Gdański)
Pan dr Marcin Smaga (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Pan dr hab. Andrzej Borowicz (Uniwersytet Łódzki)
Pan  Prezes Mateusz Winiarz (Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie)
Pani dr Izabela Rzepkowska (Urząd Zamówień Publicznych)
Pani dr Justyna Pożarowska  (Urząd Zamówień Publicznych)

Pani Prezes podziękowała członkom Kapituły za przyjęcie zaproszenia i gotowość zaangażowania się w to przedsięwzięcie.

Galeria

Przejdź do góry strony