Debata z udziałem ekspertów zajmujących się w praktyce zagadnieniami z obszaru zamówień publicznych

8 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych odbyła się druga z serii debat na temat kierunków koniecznych do przeprowadzenia zmian, które prowadziłyby do stworzenia kompleksowej i spójnej regulacji porządkującej system zamówień publicznych. Uczestniczyli w niej eksperci zajmujący się w swojej działalności zawodowej tematyką zamówień publicznych.

Dyskusja obejmowała kilka istotnych zagadnień merytorycznych, które mają fundamentalne znaczenie dla rozpoczęcia dyskusji o koniecznych zmianach w systemie zamówień publicznych. W trakcie debaty odniesiono się m.in. do takich kwestii jak:

  • Kompleksowa regulacja czy odrębne ustawy – w kontekście dyrektyw UE: klasycznej, sektorowej, obronnej i odwoławczych.
  • Zamówienia o wartości poniżej progów unijnych – zapewnienie przestrzegania podstawowych zasad czy kompleksowa regulacja w nowym akcie prawnym?
  • Problematyka uzasadnionej ingerencji ustawodawcy w treść umowy w sprawie zamówienia publicznego i sposób jej wykonania.
  • System kontroli udzielania zamówień publicznych – kierunek regulacji.

Spotkanie potwierdziło potrzebę analizy aktualnego rynku zamówień publicznych,  rządzących nim reguł i norm prawnych. Zwrócono także uwagę na kwestie związane z profesjonalizacją kadr w zamówieniach publicznych oraz celowość przedstawienia opinii w zakresie ważnych zagadnień związanych z procesem udzielenia zamówienia publicznego. Doświadczenie i zaprezentowane spostrzeżenia ekspertów będą istotnym głosem uwzględnianym podczas przygotowywania projektów nowych regulacji.

Przejdź do góry strony