„Skuteczne zawieranie umów koncesji na roboty budowlane lub usługi” - 2019.07.09

9 lipca 2019 r. w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju konferencja pt. „Skuteczne zawieranie umów koncesji na roboty budowlane lub usługi”.

Wzięli w niej udział uczestnicy rynku zamówień publicznych - zamawiający i wykonawcy. Dzięki wiedzy eksperckiej prelegentów oraz ich doświadczeniu praktycznemu słuchacze pozyskali wartościowe informacje na temat regulacji i praktyki w zakresie umów koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Konferencję otworzył i powitał uczestników Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, wskazując jednocześnie na wagę zaplanowanych w trakcie obrad zagadnień jako rozwiązań, które mogą być efektywną formą współpracy podmiotów publicznych i prywatnych dla realizacji ważnych ekonomicznie i społecznie inwestycji.

Pierwszą prelekcję dotyczącą regulacji prawnych partnerstwa publiczno-prywatnego w modelu koncesji na roboty budowlane lub usługi wygłosiła Małgorzata Gołyńska – Minkiewicz, naczelnik Wydziału Analiz i Monitoringu Rynku w Departamencie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Następnie zagadnienia ryzyk związanych ze współpracą publiczno-prywatną przedstawiła mec. Agata Kozłowska, ekspert Instytutu Sobieskiego.

Z kolei praktyczne zastosowanie koncesji na usługi na przykładach udanych projektów zaprezentował dr Rafał Cieślak, ekspert Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego.

Ciekawy przykład realizacji inwestycji z zastosowaniem PPP w trybie koncesji przybliżył Grzegorz Kaczorowski, dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego m. st. Warszawy, omawiając wybór operatora Centrum Kreatywności Targowa.

Na zakończenie Leszek Kuliński, wójt Gminy Kobylnica oraz  Marta Prezlata, dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy przedstawili zrealizowaną z dużym sukcesem w formule PPP inwestycję - przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Kobylnicy na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz dodatkowo na potrzeby działalności o charakterze komplementarnym.

Konferencję prowadziła Anita Wichniak-Olczak, dyrektor Departamentu Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych Urzędu Zamówień Publicznych.

Poniżej udostępniamy prezentacje wygłoszone podczas konferencji:

PPP w modelu koncesji na roboty budowlane lub usługi – regulacje prawne

Ryzyka związane ze współpracą publiczno-prywatną

Praktyczne zastosowanie koncesji na usługi

Wybór Operatora Centrum Kreatywności Targowa

Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Kobylnicy

Galeria

Pliki

Przejdź do góry strony