XI Konferencja Naukowa pt. "Potrzeby i kierunki zmian w Prawie zamówień publicznych" - Gdańsk, 2018.06.18-19

W dniach 18-19 czerwca 2018 r. w Gdańsku odbyła się XI Konferencja Naukowa z zakresu zamówień publicznych pt. „Potrzeby i kierunki zmian w prawie zamówień publicznych”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane we współpracy Urzędu Zamówień Publicznych i Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele świata nauki specjalizujący się w zamówieniach publicznych, ale też wybitni eksperci i praktycy w tej dziedzinie, zapewniając wysoki poziom merytoryczny przedsięwzięcia. Znakomite grono prelegentów, składające się z naukowców i ekspertów-praktyków, w ramach każdego z paneli tematycznych umożliwiło z jednej strony właściwą naukowemu podejściu pogłębioną analizę tematu, z drugiej zaś – praktyczne spojrzenie na dane zagadnienie.

Tematy paneli dyskusyjnych tegorocznej konferencji naukowej dotyczyły najbardziej aktualnych i istotnych zagadnień z obszaru zamówień, związanych ze stanem obecnym oraz planowaną w najbliższym czasie reformą systemu zamówień publicznych. Zarówno prelekcje, jak i dyskusja, uwzględniały nadchodzące duże zmiany w związku z zaprezentowaną w ostatnim czasie Koncepcją nowego Prawa zamówień publicznych. Jednocześnie, mając na uwadze  optymalne wykorzystanie zamówień publicznych jako narzędzi prowadzenia różnych polityk państwa, zastanawiano się nad najlepszymi rozwiązaniami, które umożliwią realizację tego zadania w przyszłości w sposób jak najbardziej efektywny.

Podczas konferencji dyskutowano przede wszystkim o celach i zasadach Prawa zamówień publicznych w dobie tworzenia nowych przepisów, a także podejmowano tematy efektywności i innowacyjności zamówień publicznych, wsparcia wykonawców z sektora MŚP oraz polityki zakupowej państwa.

Konferencja była doskonałym forum wymiany poglądów i inspiracji odnośnie potrzeb i kierunków zmian w systemie zamówień publicznych, zapewniających optymalne rozwiązania, służące inteligentnym, efektywnym, innowacyjnym i zrównoważonym zamówieniom publicznym.

Galeria

Przejdź do góry strony