Warsztaty „INNOWACYJNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - realizacja projektów wykorzystujących nowoczesne rozwiązania” - 2017.09.22

22 września 2017 r. w Belwederze odbyły się warsztaty pt. „Innowacyjne zamówienia publiczne - realizacja projektów wykorzystujących nowoczesne rozwiązania”, współorganizowane przez Urząd Zamówień Publicznych i Kancelarię Prezydenta RP.

Do udziału w przedsięwzięciu zostali zaproszeni przedstawiciele spółek skarbu państwa – podmiotów, które mogą odgrywać szczególną rolę w procesie stymulowania rynku w kierunku innowacyjności.

Spotkanie otworzył Pan Zdzisław Sokal, Doradca Prezydenta RP, oraz Pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Pani Prezes, witając gości, wskazała na wysoki potencjał innowacyjnych zamówień publicznych dla rozwoju rynku i pobudzania innowacyjności gospodarki, podkreślając ważną rolę w tym procesie zamawiających, których świadome działania i właściwe wykorzystywanie narzędzi dostępnych przepisami prawa mogą przynieść bardzo korzystne efekty. Pani Prezes zapewniła również o wsparciu Urzędu Zamówień Publicznych dla uczestników rynku w zakresie procedur związanych z innowacyjnością czy wszelkiego rodzaju zaangażowania ukierunkowanego na rozwiązywanie ewentualnych wątpliwości i problemów wynikających z nowych regulacji prawnych.

Prelekcje wygłosili przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych, a także jednostek prekursorskich w dziedzinie innowacyjnych zamówień publicznych, dysponujących już praktycznym doświadczeniem w tym zakresie.

Ustawowe instrumenty wsparcia innowacyjnych zamówień publicznych omówiła Pani dr Justyna Pożarowska, Radca Generalny z Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Zamówień Publicznych. Pani Doktor przybliżyła też uczestnikom  doświadczenia innych państw członkowskich UE w zakresie partnerstwa innowacyjnego.

Zagadnienia dotyczące rozwiązań prawnych oraz schematu postępowania w trybie partnerstwa innowacyjnego zaprezentowała Pani dr Izabela Fundowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych.

Podczas warsztatów na konkretnych przykładach przedstawione zostały dobre praktyki w zakresie innowacyjnych zamówień publicznych oraz doświadczenia związane z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie partnerstwa innowacyjnego.

Temat dobrych praktyk w zakresie innowacyjnych zamówień publicznych na przykładzie zamówienia na budowę nowej siedziby WFOŚiGW w Gdańsku przedstawił w imieniu Pana Prezesa Macieja Kazienko Pan Marcin Gregorowicz, ekspert z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Doświadczeniami praktycznymi związanymi z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie partnerstwa innowacyjnego podzielił się Pan Bartosz Dziadecki, Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Warsztaty wzbudziły ogromne zainteresowanie przedstawicieli zaproszonych instytucji. Spotkanie umożliwiło ciekawą wymianę świeżych wciąż doświadczeń w zakresie innowacyjnych zamówień publicznych i pozwoliło udzielić wsparcia zamawiającym w zakresie nowych rozwiązań wdrażanych do polskiego systemu zamówień publicznych.

Galeria

Pliki

Przejdź do góry strony