Konferencje w ramach konsultacji dot. Koncepcji nowego Pzp - Olsztyn 2018.06.20, Kraków 2018.06.21, Lublin 2018.06.22

W ramach konsultacji dotyczących Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych prowadzi cykl konferencji w różnych miastach Polski.

Dotychczas konsultacje odbyły się 11 czerwca br. w Warszawie - we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, 20 czerwca w Olsztynie - we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, 21 czerwca w Krakowie - we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz 22 czerwca w Lublinie - we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej.

We wszystkich spotkaniach uczestniczyła Pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, która prezentowała główne cele, przyświecające pracom nad tworzeniem nowych rozwiązań w systemie zamówień publicznych. Przedstawiała także proponowane w Koncepcji usprawnienia w zakresie środków ochrony prawnej oraz udzielała obszernych wyjaśnień i komentarzy w trakcie bloku dyskusyjnego.

W kolejnych konferencjach konsultacyjnych wzięli udział przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych: Bogdan Artymowicz, Dyrektor Departamentu Prawnego UZP i Izabela Fundowicz, z-ca Dyrektora Departamentu Prawnego UZP, zapoznając uczestników z zagadnieniami dotyczącymi  instrumentów sprzyjających dobremu przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ułatwień w procedurach ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego poniżej i powyżej progów UE oraz usprawnień w procesie podmiotowej oceny wykonawców i oceny ofert.

Przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii – Przemysław Grosfeld, Wojciech Rachubka i Jerzy Żochowski – podczas kolejnych spotkań przedstawiali propozycje Koncepcji dotyczące umowy i etapu realizacji zamówienia, nowego podejścia w zakresie kontroli udzielania zamówień, ułatwień dla MŚP oraz rozwiązań wspierających rozwój innowacyjnych i zrównoważonych zamówień publicznych.

Prezentacje konferencyjne podczas wszystkich spotkań kończyła ożywiona dyskusja, w trakcie której uczestnicy chętnie korzystali z możliwości zadawania pytań odnośnie Koncepcji oraz zgłaszania własnych sugestii rozwiązań.

Informacja zwrotna uzyskiwana od uczestników spotkań wskazuje na dobry kierunek proponowanych zmian. Konferencje potwierdzają również zasadność podjęcia dyskusji i konsultacji w tym obszarze.

W najbliższym czasie planowana jest konferencja konsultacyjna we Wrocławiu organizowana we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim (13 lipca br.) oraz debata z udziałem wykonawców w Warszawie organizowana we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (11 lipca br.).

Zachęcamy Państwa do udziału w kolejnych debatach konsultacyjnych oraz zgłaszania uwag do Koncepcji nowego Pzp i propozycji w zakresie nowych uregulowań w systemie zamówień publicznych poprzez wypełnienie przygotowanej przez Urząd Zamówień Publicznych ANKIETY.

KONCEPCJA nowego Prawa zamówień publicznych

ANKIETA dot. Koncepcji nowego Pzp

Galeria

Przejdź do góry strony