„Zastosowania nowoczesnych narzędzi w procesie udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane. Technologia BIM - 2015.12.04

4 grudnia 2015 roku Urząd Zamówień Publicznych zorganizował we współpracy ze Stowarzyszeniem BIM dla polskiego budownictwa konferencję „Zastosowania nowoczesnych narzędzi w procesie udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane. Technologia BIM (Building Information Modeling) w przygotowaniu i realizacji inwestycji publicznych. W konferencji udział wzięło blisko 200 osób reprezentujących instytucje zamawiające, podmioty administracji publicznej centralnej i samorządowej, instytucje naukowe oraz przedstawicieli mediów.

Konferencja została otwarta przez p.o. Prezesa UZP Dariusza Piastę, który wskazał,  iż celem przedsięwzięcia jest przybliżenie tematyki wynikającej z regulacji dyrektyw w zakresie zamówień publicznych, rekomendujących wykorzystanie technologii BIM (Building Information Modelling – modelowanie informacji o budynkach) przy realizacji zamówień publicznych w obszarze inwestycji budowlanych

Prelekcję na temat „Elektronicznej Platformy Katalogów Produktów – eKatalogi – korzyści ze stosowania narzędzia dla zamawiających”, wygłosiła Pani Małgorzata Przewalska z Departamentu Informacji Edukacji i Analiz Systemowych Urzędu Zamówień Publicznych.

Następnie Pani dr Justyna Pożarowska, Radca Generalny z Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Zamówień Publicznych przybliżyła „Możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi modelowania danych w kontekście regulacji nowych dyrektyw z zakresu zamówień publicznych”.

Pan Piotr Miecznikowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia BIM dla polskiego Budownictwa, zaprezentował organizacje działające na rzecz BIM w Polsce.
Ideę BIM oraz zagadnienia związane ze stosowaniem tej technologii w przygotowaniu i realizacji inwestycji publicznych zaprezentował Pan Dariusz Kasznia, reprezentujący Stowarzyszenie BIM dla polskiego Budownictwa.

W kolejnym wystąpieniu Pan Wiktor Piwkowski z BIM Task Group, przybliżył działalność tej międzynarodowej inicjatywy społecznej mającej na celu pozyskanie globalnej wiedzy i doświadczeń, dotyczących implementacji BIM w gospodarce.
BIM jako jedno z narzędzi wdrożenia Narodowego Forum Kontraktowego (NFK) zostało zaprezentowane przez Pana Rafała Sebastiana Bałdysa ze Stowarzyszenia BIM dla polskiego Budownictwa.

Referat Pana prof. Adama Glema z Politechniki Poznańskiej przybliżył uczestnikom zasadę OpenBIM jako otwartą komunikację i koordynację procesu przygotowania i realizacji inwestycji.

Kolejna prelekcja - Pana Pawła Wierzowieckiego, z V4 BIM Task Group - dotyczyła korzyści zastosowania technologii BIM w projektowaniu i realizacji inwestycji publicznych.

Prezentacja procesu projektowego i wniosków istotnych przy realizacji zamówień publicznych z użyciem BIM na przykładzie siedziby Wydziału Rzeźby ASP w Warszawie została omówiona przez Pana Wojciecha Gawinowskiego z BIM klaster partnerzy projektanci.

Następnie Pan Jerzy Rusin z BIM Klaster zademonstrował skanowanie i modelowanie budynku istniejącego na potrzeby remontów, rozbudowy i przyszłego zarządzania na przykładzie Sądu Rejonowego w Katowicach.

Konferencję zamknęło wystąpienie Pani Katarzyny Orlińskiej-Dejer z BIM Klaster, podczas którego zostały omówione wymogi techniczne i formalne w zagranicznych przetargach publicznych w kontekście technologii BIM.

Spotkanie zakończyła żywa dyskusja uczestników i prelegentów, świadcząca o dużym zainteresowaniu omawianymi zagadnieniami.

Prezentacje wygłoszone podczas konferencji: link do serwera FTP

Przejdź do góry strony