Konferencja w Warszawie - konsultacje dot. Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych 2018.06.11

11 czerwca 2018 r. w Warszawie odbyła się pierwsza z cyklu konferencji w ramach konsultacji dotyczących Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych.

Obrady otworzyli Pan Minister Mariusz Haładyj, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, oraz Pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, wskazując na główne cele, które przyświecały pracom nad tworzeniem nowych rozwiązań w systemie zamówień publicznych.

Konkretne propozycje zawarte w Koncepcji zaprezentowali przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Pan Bogdan Artymowicz, Dyrektor Departamentu Prawnego UZP, przybliżył zagadnienia dotyczące instrumentów sprzyjających dobremu przygotowaniu postępowania. Następnie temat uproszczeń w procedurze udzielenia zamówienia poniżej progów UE, jak również ułatwień proceduralnych w zamówieniach powyżej progów UE, ze szczególnym uwzględnieniem trybów negocjacyjnych, zaprezentowała Pani Izabela Fundowicz, z-ca Dyrektora Departamentu Prawnego UZP. Pani Dyrektor wskazywała też na tematykę usprawnień przy podmiotowej ocenie wykonawców i ocenie ofert. Pani Prezes Małgorzata Stręciwilk omówiła kwestie środków ochrony prawnej i proponowanych w tym obszarze nowych rozwiązań. Z kolei Pan Przemysław Grosfeld, starszy specjalista z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, zaprezentował propozycje Koncepcji dotyczące umowy i etapu realizacji zamówienia, nowego podejścia w zakresie kontroli udzielania zamówień, ułatwień dla MŚP oraz rozwiązań wspierających rozwój innowacyjnych i zrównoważonych zamówień publicznych.

Prezentacje konferencyjne zakończyła ożywiona dyskusja, podczas której uczestnicy chętnie korzystali z możliwości zadawania pytań odnośnie Koncepcji oraz zgłaszania własnych sugestii rozwiązań.

Informacja zwrotna od uczestników spotkania wskazała na dobry kierunek proponowanych zmian. Konferencja potwierdziła również zasadność podjęcia dyskusji i konsultacji w tym obszarze.

Dbając o jak najszersze zapewnienie możliwości zgłaszania uwag do Koncepcji nowego Pzp, Urząd Zamówień Publicznych przygotował ANKIETĘ, która umożliwi powyższe wszystkim zainteresowanym. Gorąco zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i wysłania swoich uwag czy propozycji w zakresie nowych uregulowań w systemie zamówień publicznych.

ANKIETA dot. Koncepcji nowego Pzp

KONCEPCJA nowego Prawa zamówień publicznych

Galeria

Przejdź do góry strony