Konferencja prasowa w Urzędzie Zamówień Publicznych - 2017.05.24

W dniu 24 maja 2017 r. Pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych spotkała się z dziennikarzami na konferencji prasowej, podczas której zaprezentowane zostały wyniki analiz zrealizowanych przez UZP, zawartych w raportach poświęconych tematyce  kontroli systemowych prowadzonych przez Prezesa UZP w zakresie praktyki stosowania przez zamawiających kryterium ceny (art. 91 ust. 2a) oraz korzystania z wyłączenia przewidzianego w art. 4 pkt 13 ustawy i udzielania zamówień przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach realizacji zadań własnych. Przedstawiono także efekty badania  wpływu zmian wprowadzonych nowelizacjami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 sierpnia 2014 r. i  z dnia 22 czerwca 2016 r. na stosowanie pozacenowych kryteriów ofert w postępowaniach o zamówienie publiczne.

W konferencji, poza Panią Prezes, uczestniczyli p. Anita Wichniak-Olczak, dyrektor Departamentu Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych, p. Katarzyna Tyc – Okońska, zastępca dyrektora Departamentu Kontroli, p. dr Izabela Fundowicz, naczelnik w Departamencie Prawnym, p. Wojciech Michalski, naczelnik w  Departamencie Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych.


Informacja prasowa dot. wyników kontroli systemowych w zakresie praktyki wykorzystywania kryterium ceny oraz dotyczących wyłączeń ze stosowania przepisów ustawy Pzp i udzielania przez jednostki samorządu terytorialnego zamówień w ramach realizacji zadań własnych.

Informacja prasowa dot. wpływu zmian w zakresie kryteriów oceny ofert wprowadzonych w 2014 r. i 2016 r. na praktykę stosowanie kryteriów pozacenowych w postępowaniach o zamówienia publiczne

Raport - kontrole systemowe, art. 4 pkt 13 ustawy Pzp

Raport - kontrole systemowe, art. 91 ust. 2a ustawy Pzp

Raport - kryteria oceny ofert

Galeria

Pliki

Przejdź do góry strony