Konferencja "Narzędzia elektroniczne wspierające proces udzielania zamówień publicznych" - Katowice 2018.10.08

8 października 2018 r. w Katowicach odbyła się kolejna konferencja zorganizowana przez UZP, poświęcona zagadnieniom elektronizacji zamówień publicznych pt. „Narzędzia elektroniczne wspierające proces udzielania zamówień publicznych”. Wzięło w niej udział ok. 200 przedstawicieli rynku zamówień publicznych. Analogiczne przedsięwzięcie miało miejsce w Warszawie, 5 października 2018 r.

Konferencję otworzył i moderował, udzielając obszernych wyjaśnień i odpowiedzi na pojawiające się pytania, Pan Hubert Nowak - Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Elektroniczne zamówienia publiczne jako część programu informatyzacji państwa przedstawiła Pani Martyna Horęda, z-ca Dyrektora Departamentu Systemów Państwowych w Ministerstwie Cyfryzacji. Z kolei Pan Marek Miązkiewicz, Naczelnik w Departamencie Gospodarki Elektronicznej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, przybliżył zagadnienia dotyczące elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych. Natomiast konkretny przykład systemu elektronicznych narzędzi do udzielania zamówień, funkcjonującego z powodzeniem w Polskiej Grupie Górniczej, zaprezentował Pan Wiesław Zygmunt, Dyrektor Biura Zakupów i Usług PGG.

Na konferencji nie mogło zabraknąć treści dotyczących miniPortalu – narzędzia udostępnionego już przez Urząd Zamówień Publicznych, budzącego żywe zainteresowanie uczestników rynku zamówień publicznych. Jest to rozwiązanie, które stanowić będzie wsparcie dla zamawiających i wykonawców w postępowaniach powyżej progów unijnych aż do momentu pełnego wdrożenia modelu docelowego, tj. Platformy eZamówienia. Działanie tego ogólnodostępnego, uniwersalnego i nieodpłatnego narzędzia zaprezentował Pan Krzysztof Fijołek, Dyrektor Biura Organizacyjno-Finansowego UZP.

Uczestnicy konferencji mieli również okazję pozyskać wiedzę na temat przygotowywanego przez Urząd docelowego rozwiązania, które zapewni elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, tj. Platformy eZamówienia. Architekturę systemu, jego funkcjonalności i działanie przybliżył Pan Dyrektor Wojciech Smołkowski, przedstawiciel DXC Technology Polska sp. z o.o.

Obie zorganizowane przez Urząd konferencje dotyczące elektronizacji zamówień publicznych wzbudziły duże zainteresowanie uczestników systemu i stanowiły konkretną odpowiedź na ich oczekiwania w zakresie merytorycznego wsparcia w sytuacji nowych uwarunkowań systemowych, technicznych i prawnych.

Poniżej (pliki) udostępniamy Państwu prezentacje konferencyjne.

Galeria

Pliki

Przejdź do góry strony