Elektronizacja i kontrola zamówień publicznych na targach POL-ECO SYSTEM 2018 - 2018.10.2218 r.

W dniach 22-23 października 2018 r. Pan Hubert Nowak Prezes, Urzędu Zamówień Publicznych ze współpracownikami wziął aktywny udział w Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM 2018 w Poznaniu.

Konferencję dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 zorganizowanej w ramach Targów otworzył Pan dr Kazimierz Kujda, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Witając gości, przybliżył cele spotkania oraz przekazał informacje dotyczące umów w ramach I i II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, dla których NFOŚiGW jest Instytucją Wdrażającą. Prezes Hubert Nowak wprowadził w problematykę elektronizacji zamówień publicznych. Zasygnalizował też Koncepcję nowego Prawa zamówień publicznych oraz wyzwania związane z zamówieniami zielonymi i innowacyjnymi.

Pani Katarzyna Tyc-Okońska, z-ca Dyrektora Departamentu Kontroli Zamówień Publicznych UZP, poprowadziła moduł dotyczący kontroli zamówień publicznych, omawiając przykłady naruszeń ustawy Pzp stwierdzonych w trakcie kontroli Prezesa Urzędu.

Pan Krzysztof Fijołek, Dyrektor Biura Organizacyjno-Finansowego, oraz Pani Katarzyna Jaskłowska z UZP zaprezentowali miniPortal – narzędzie  udostępnione przez Urząd, umożliwiające elektroniczną komunikację między zamawiającym i wykonawcami oraz elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Funkcjonalności miniPortalu zostały zaprezentowane w praktycznej formie warsztatowej.

Dodatkowo Urząd Zamówień Publicznych udostępnił podczas Targów, cieszący się dużym zainteresowaniem, punkt konsultacyjny pozwalający uczestnikom na pozyskanie szczegółowej wiedzy na temat miniPortalu.

Konferencja zgromadziła ponad 500 przedstawicieli beneficjentów i wnioskodawców Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Galeria

Przejdź do góry strony