Prawo do przedsiębiorczości - małe firmy, wielkie zmiany - 2019.05.15

Trwa cykl konferencji „Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany”, mających na celu wsparcie przedsiębiorców z sektora MŚP. Aktywnie uczestniczy w nich Urząd Zamówień Publicznych.

Hubert Nowak, Prezes UZP, wziął dotychczas udział w konferencjach w Kielcach 15.05.2019, Gdańsku 16.05.2019, Krakowie 17.05.2019, Rzeszowie 20.05.2019, będzie też wkrótce uczestniczył w spotkaniu w Lublinie 23.05.2019 r.

W spotkaniach uczestniczy Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz, która mówi o wprowadzanych ułatwieniach dla przedsiębiorców i korzyściach ze zmian, jak Pakiet Przyjazne Prawo oraz nowe Prawo zamówień publicznych. Jak zaznaczyła Pani Minister, w zamówieniach publicznych co roku na rynek trafia ponad 160 mld zł, co stanowi 8% polskiego PKB. Nowe przyjazne uregulowania powinny zachęcić przedsiębiorców do szerszego udziału w przetargach i w efekcie podnieść konkurencyjność w zamówieniach publicznych. Mogą one być dobrym impulsem rozwojowym dla przedsiębiorstw.

Prezes UZP Hubert Nowak podkreśla: Rola przedsiębiorców w sprawnym funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych jest niezwykle istotna. Wpływa na jego konkurencyjność i pozwala na wybór oferty najbardziej efektywnej i odpowiadającej potrzebom danego zamówienia. W interesie systemu zamówień publicznych jest, by liczba wykonawców zainteresowanych uczestnictwem w rynku zamówień publicznych rosła. Chcielibyśmy, żeby udział przedsiębiorców w zamówieniach publicznych był znacznie wyższy i adekwatny do ich znaczenia gospodarczego i potencjału rynkowego. Jako przykłady takich pro przedsiębiorczych działań w  nowej ustawie Prawo zamówień publicznych proponujemy powszechny, ustandaryzowany dostęp do informacji o zamówieniu na etapie jego planowania. Proponujemy również szereg uproszczeń proceduralnych, w tym nowe odformalizowane procedury dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych. W projektowanej ustawie zawarliśmy szereg ułatwień finansowych dla przedsiębiorców związanych z rezygnacją z obligatoryjności wadium, obniżeniem o połowę górnej granicy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, obowiązkiem płatności częściowych, uwzględniania zaliczek oraz klauzul waloryzujących wynagrodzenie. Kolejna grupa udogodnień związana jest z gwarancjami procesowymi dla przedsiębiorców. Można tu wyróżnić uprawnienie do wnoszenia odwołań w każdej sprawie, katalog niedozwolonych klauzul umownych czy  procedurę pozasądowego rozwiązywania sporów związanych z realizacją danego zamówienia. Żywimy nadzieję, iż te nowe rozwiązania zachęcą przedsiębiorców, w tym z sektora MŚP do ubiegania się o publiczne kontrakty. Liczymy też na to, że wykonawcy dostrzegą zalety współpracy z sektorem publicznym, jak chociażby wystandaryzowane  i transparentne procedury udzielania zamówień, powtarzalność zamówień czy gwarancja wypłacalności kontrahenta publicznego.

Najbliższa konferencja w ramach cyklu Prawo do Przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany odbędzie się w Lublinie 23 maja 2019 r. Prezes UZP Hubert Nowak również weźmie w niej udział. Kolejne spotkania będą się odbywały zgodnie z harmonogramem, który wraz z innymi informacjami można znaleźć na stronie: www.prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl

Tam też znajduje się formularz zgłoszeniowy, który trzeba wypełnić, żeby wziąć udział w konferencji w dogodnym dla siebie terminie i miejscu.

Zapisz się na konferencję

Galeria

Przejdź do góry strony