Nowe Pzp na konferencjach UZP - 2019.12.11-12

Ponad pięciuset uczestników systemu zamówień publicznych poznawało nowe Prawo zamówień publicznych podczas tegorocznych konferencji, które odbyły się 11 grudnia w Warszawie i 12 grudnia w Poznaniu.

Wydarzenia uświetniły wystąpienia Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Huberta Nowak, Prezesa Prokuratorii Generalnej RP Mariusza Haładyja oraz Wojewody Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka, który jako gospodarz miejsca powitał gości w Poznaniu.

Minister Jadwiga Emilewicz, otwierając obrady, mówiła o celach założonych dla nowej regulacji i korzyściach dla rynku zamówień publicznych, jakie przyniesie jej wdrożenie.

O planowanych w szerokim zakresie działaniach edukacyjnych Urzędu, wspierających strony postępowania o zamówienie publiczne, informował Prezes UZP Hubert Nowak, zwracając uwagę, że najbliższy rok będzie czasem intensywnej pracy dla wszystkich zaangażowanych w proces udzielania zamówień.

Grudniowe spotkania były pierwszymi w cyklu konferencji na temat nowej ustawy, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku. Kolejne odbędą się w pierwszym kwartale 2020 roku m.in. w Krakowie, Lublinie, Opolu, Sopocie, Wrocławiu.

Prezentowana tematyka umożliwiła zgromadzonym poznanie najważniejszych nowych regulacji oraz skorzystanie bezpośrednio z wiedzy ekspertów Urzędu Zamówień Publicznych, Ministerstwa Rozwoju, Prokuratorii Generalnej RP i Krajowej Izby Odwoławczej.

Poniżej udostępniamy prezentacje z konferencji:

Pozasądowe rozstrzyganie sporów w zamówieniach publicznych – mediacja/koncyliacja - Mariusz Haładyj, Prezes Prokuratorii Generalnej RP

Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów UE – nowe spojrzenie - Bogdan Artymowicz, Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych

Procedura uproszczona udzielania zamówień publicznych poniżej progów unijnych- Izabela Fundowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych

Umowy w sprawach zamówień publicznych – nowe rozwiązania - Przemysław Grosfeld, Zastępca Dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju 

Zmiany w zakresie funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej i rozpoznawania odwołań - Małgorzata Rakowska, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej / Jan Kuzawiński, Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej

Nowe regulacje w zakresie kontroli zamówień publicznych - Katarzyna Tyc-Okońska, Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych

Galeria

Pliki

Przejdź do góry strony