Nowe Pzp - konferencja w Sopocie - 2020.02.28

Kolejne przedsięwzięcie w cyklu spotkań dotyczących nowej ustawy Prawo zamówień publicznych odbyło się w Sopocie 28 lutego 2020 r.

Konferencja z udziałem blisko 350 osób została zorganizowana we współpracy Urzędu Zamówień Publicznych i Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Konferencję otworzyli Pani dr Joanna Knapińska, Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz Pan dr hab. Prof. UG  Przemysław Borkowski, prodziekan ds. nauki. Przepisy nowej ustawy Pzp, w tym zagadnienia dotyczące procedury udzielania zamówień, umów, kontroli oraz nowych rozwiązań w zakresie mediacji i koncyliacji zaprezentowali eksperci Urzędu Zamówień Publicznych, Ministerstwa Rozwoju oraz Prokuratorii Generalnej RP.

W ramach cyklu konferencji na temat nowego Pzp zaplanowanych na I kwartał bieżącego roku odbędą się w najbliższym czasie spotkania we Wrocławiu (9.03.2020) i w Warszawie (26.03.2020).

Prezentacje konferencyjne:

Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów UE – nowe spojrzenie
Procedura uproszczona udzielania zamówień publicznych poniżej progów unijnych

Bogdan Artymowicz, Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych)

Pozasądowe rozstrzyganie sporów w zamówieniach publicznych – mediacja/koncyliacja

(Piotr Nowak, Naczelnik Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP)

Umowy w sprawach zamówień publicznych – nowe rozwiązania

(Mariusz Ciosek, Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju)

Nowe regulacje w zakresie kontroli zamówień publicznych

(Katarzyna Tyc-Okońska, Z-ca Dyrektora Departamentu Kontroli Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych)

Galeria

Pliki

Przejdź do góry strony