Konferencja UZP „KONCESJE NA ROBOTY BUDOWLANE LUB USŁUGI I PPP. PRAWO I PRAKTYKA”

7 grudnia 2021 r. odbyła się w trybie online konferencja UZP pt. „Koncesje na roboty budowlane lub usługi i PPP. Prawo i praktyka”.

Uczestnicy spotkania mieli okazję pozyskać wiedzę na temat zagadnień koncesji i PPP bezpośrednio od wiodących ekspertów zarówno z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Urzędu Zamówień Publicznych, jak i reprezentujących grono praktyków w tej dziedzinie. Uczestników konferencji powitała dr Joanna Knapińska, Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, która również podsumowała i zakończyła wydarzenie.

Konferencja UZP „KONCESJE NA ROBOTY BUDOWLANE LUB USŁUGI I PPP. PRAWO I PRAKTYKA”

Wygłoszone prelekcje dotyczyły regulacji prawnych z zakresu koncesji na roboty budowlane lub usługi i PPP, w tym uwzględniały aspekty rozróżniania koncesji od zamówienia publicznego i PPP, przekazywały wiedzę w zakresie procedur oraz prezentowały ciekawe przykłady z praktyki w tym obszarze. Zapoznano również uczestników z przygotowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i oddanym właśnie z końcem 2021 roku IV Tomem Wytycznych PPP, dotyczącym zarządzania umową o PPP.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami wygłoszonymi podczas konferencji.

Prezentacje konferencyjne

Jak odróżnić koncesję na roboty budowlane lub usługi od zamówienia publicznego i partnerstwa publiczno – prywatnego
Brygida Brańko, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego, Urząd Zamówień Publicznych

Zarządzanie umową o PPP - Wytyczne PPP Tom IV
Ewelina Łagoda, Naczelnik Wydziału Prawnego i Analiz Rynku PPP, Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

O niektórych warunkach proceduralnych postępowania o zawarcie umowy koncesji
Grzegorz Wicik, Departament Prawny, Urząd Zamówień Publicznych

Dotychczasowa praktyka stosowania ustawy o PPP
Michał Piwowarczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Praktyka PPP na przykładzie umowy na budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Płocku
dr Rafał Cieślak, Uniwersytet Warszawski, radca prawny

Pliki

Przejdź do góry strony