Istotne regulacje zamówień publicznych z perspektywy postępowania kontrolnego

19 listopada odbyło się w formule online seminarium Urzędu Zamówień Publicznych poświęcone istotnym regulacjom zamówień publicznych z perspektywy postępowania kontrolnego.

Podczas dwóch sesji seminarium zostały omówione dotychczasowe doświadczenia udzielania zamówień publicznych w aspekcie kontroli stosowania nowych procedur oraz zagadnienia dotyczące „dostępności plus” w zamówieniach publicznych.

W wydarzeniu online uczestniczyli głównie przedstawiciele instytucji kontrolujących zamówienia publiczne, a także pracownicy jednostek administracji rządowej i samorządowej.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach projektu „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne, z zachowaniem równości i niedyskryminacji obowiązującej w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Istotne regulacje zamówień publicznych z perspektywy postępowania kontrolnego

Poniżej udostępniamy prezentacje wygłoszone podczas seminarium.

Przepisy nowego Pzp w świetle opinii Urzędu Zamówień Publicznych

Karol Kacprzak, Naczelnik w Departamencie Prawnym UZP

Praktyka i orzecznictwo w zakresie kwalifikacja podmiotowej wykonawców

Izabela Fundowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego UZP

Wnioski z kontroli przeprowadzonych przez UZP w odniesieniu do  postępowań opartych o nowe przepisy

Zbigniew Wiecha, Dyrektor Departamentu Kontroli Zamówień Publicznych

Społeczne zamówienia publiczne i „dostępność plus” w prawie zamówień publicznych i dokumentach unijnych

Marta Wosiecka, ekspert z Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej UZP

Praktyczne przykłady wykorzystania rozwiązań przewidzianych w prawie zamówień publicznych dotyczących „dostępności”

Tomasz Schimanek, ekspert ds. organizacji pozarządowych i programów społecznych

Wymogi nałożone na zamawiających ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i ich zastosowanie w praktyce

Paweł Szczyrski, koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miasta Szczecina

Pliki

Przejdź do góry strony