Nowelizacja ustawy Pzp - działania edukacyjne UZP w I połowie 2016 r.

W związku z nowelizacją ustawy Pzp w ramach wsparcia uczestników systemu zamówień publicznych, wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom i dużemu zainteresowaniu przedsięwzięciami edukacyjnymi, Urząd Zamówień Publicznych w I połowie 2016 r. przeprowadził szereg działań informacyjno-edukacyjnych.

Zorganizowano 7 konferencji regionalnych pt. „Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych uwzględniające nowe dyrektywy UE i ich wpływ na praktykę udzielania zamówień” w Poznaniu, Sopocie, Wrocławiu, Krakowie, Lublinie, Olsztynie i Warszawie, skierowanych do zainteresowanych tymi zagadnieniami uczestników systemu zamówień publicznych, przede wszystkich osób zaangażowanych w proces udzielania zamówień. W konferencjach wzięło udział ok. 2300 uczestników.

Ponadto w Warszawie miała miejsce konferencja zorganizowana przez UZP we współpracy z PARP, adresowana do wykonawców, głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Bezpośrednio w konferencji uczestniczyło ok. 200 osób, zaś dzięki transmisji konferencji on-line każdy zainteresowany przedsiębiorca miał szanse pozyskania wiedzy na temat nowych, zmienionych reguł ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

Przedsięwzięcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem ze strony ich uczestników, wskazującym na niezbędną pomoc świadczoną w tym zakresie przez ekspertów z Urzędu Zamówień Publicznych i pozwalającą na  pozyskanie wiedzy z zakresu zmienianych przepisów oraz ich praktycznego zastosowania. Zorganizowane konferencje były też doskonałą okazją do dyskusji i wymiany poglądów związanych z tematyką konferencji pomiędzy przedstawicielami Urzędu a zamawiającymi i wykonawcami. Była to również sposobność, aby uczestnicy rynku zamówień publicznych mogli zgłaszać UZP swoje wątpliwości związane z interpretacją nowych przepisów oraz potrzeby w tym zakresie. Jednocześnie też uczestnicy konferencji mieli możliwość uzyskania rzetelnych wyjaśnień i pomocy merytorycznej w zakresie praktycznych aspektów procedury udzielania zamówień publicznych według nowych uregulowań prawnych.

Mając na uwadze ogromne zainteresowanie przekazywanymi na konferencjach treściami, udostępniamy poniżej materiały konferencyjne w formie prezentacji z wystąpień prelegentów w poszczególnych zakresach tematycznych.

Informujemy również, że w najbliższym czasie na stronie internetowej Urzędu zostanie opublikowane opracowanie zawierające krótkie pytania i odpowiedzi na nie, stanowiące podsumowanie najczęściej pojawiających się w trakcie konferencji wątpliwości dotyczących interpretacji i praktycznego zastosowania znowelizowanych przepisów ustawy PZP.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że osoby zainteresowane bezpośrednim udziałem w przedsięwzięciach edukacyjnych będą jeszcze miały szansę zgłosić swój udział w cyklu dziesięciu szkoleń centralnych, które rozpoczną się 21 lipca 2016 r.

Zapraszamy również do korzystania z innych materiałów udostępnianych na stronie www.uzp.gov.pl - opinii, wytycznych, przykładów dobrych praktyk dotyczących systemu zamówień publicznych, które mogą służyć pomocą w procesie udzielania zamówień publicznych.


Zmiany w ustawie Pzp uwzględniające nowe dyrektywy UE  i ich wpływ na praktykę udzielania zamówień - prezentacja z konferencji regionalnych

Zmiany w ustawie Pzp -  podmiotowa ocena wykonawców
- prezentacja z konferencji regionalnych i konferencji dla MSP

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami. Zmiany w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty - prezentacja z konferencji regionalnych i konferencji dla MSP

Nowe regulacje sprzyjające MSP - prezentacja z konferencji regionalnych i konferencji dla MSP

Strategiczne wykorzystanie zamówień publicznych - prezentacja z konferencji regionalnych

Pliki

Przejdź do góry strony