XIV Konferencja - Zielone zamówienia publiczne

Ok. 150 uczestników wzięło udział w XIV Konferencji poświęconej „zielonym zamówieniom publicznym”, która 21 listopada odbyła się w Warszawie.

Wydarzenie organizowane przez UZP we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tym razem skoncentrowane było wokół zagadnienia efektywności energetycznej.

Konferencja podzielona została na dwie części. W pierwszej, informacyjnej, przedstawiciele Urzędu zapoznali uczestników z prawnymi regulacjami zawartymi w nowym Prawie zamówień publicznych umożliwiającymi udzielenie „zielonego zamówienia publicznego” oraz z nowymi obowiązkami sektora publicznego wynikającymi ze znowelizowanej ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Dzięki współpracy z NFOŚiGW, słuchacze mieli także okazję zapoznać się z oferowanymi przez Fundusz programami wsparcia finansowego dla realizacji proekologicznych inwestycji.

Druga część konferencji upłynęła pod znakiem praktycznych przykładów zastosowania proekologicznych rozwiązań w zamówieniach realizowanych przez podmioty zaproszone do udziału w konferencji. Uczestnicy mieli okazję poznać proces przygotowania i rozstrzygnięcia przetargu na zakup elektrycznych autobusów przez warszawskie MZA, usłyszeć o rozwiązaniach prośrodowiskowych w zamówieniu na budowę Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego „Drewnica” w Ząbkach oraz zapoznać się z projektem termomodernizacji i modernizacji oświetlenia wewnętrznego w budynkach użyteczności publicznej w podwarszawskim Piastowie. Na koniec dr Rafał Cieślak z Uniwersytetu Warszawskiego opowiedział uczestnikom konferencji o zastosowaniu partnerstwa publiczno-prywatnego do przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej.

Prezentacje z konferencji

Finansowanie inwestycji sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej i doradztwo

Instrumenty prawne o charakterze środowiskowym w kontekście nowego Prawa zamówień publicznych

Stosowanie kryterium kosztu opartego na LCC w budownictwie

Obowiązki jednostek sektora finansów publicznych w świetle znowelizowanej ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Zamówienie na dostawę autobusów elektrycznych przez Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

Zastosowanie rozwiązań prośrodowiskowych w ramach realizacji budowy Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o. w Ząbkach

Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Piastów

Zastosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego do przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej

Program konferencji

Galeria

Pliki

Przejdź do góry strony