XIV Konferencja - Zielone zamówienia publiczne

Zapraszamy Państwa do udziału w XIV Konferencji - Zielone zamówienia publiczne, która odbędzie się w dniu 21 listopada br. w Warszawie (Centrum konferencyjne Dago Centrum, ul. Rondo ONZ 1, budynek Rondo 1). Wydarzenie organizowane jest w ramach realizacji „Krajowego Planu Działań na rzecz zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020”.

Głównym celem konferencji jest upowszechnienie informacji na temat obowiązków oraz możliwości uwzględniania aspektów środowiskowych w zamówieniach publicznych, w szczególności w świetle przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, a także prezentacja zagadnień powiązanych z polityką przetargową i popularyzacja przykładów realizacji zielonych zamówień publicznych przez polskich zamawiających.

Konferencja jest adresowana do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych oraz przedstawicieli instytucji kontrolujących wydatkowanie funduszy publicznych. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą poniższego formularza. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o ograniczenie liczby zgłoszeń do maksymalnie dwóch z danej jednostki. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału w konferencji w formie elektronicznej.

Formularz zgłoszeniowy

Program konferencji

Pliki

Przejdź do góry strony