Konferencja pn. „Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz projektowanie dla wszystkich w zamówieniach publicznych”

Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami i projektowanie uniwersalne w zamówieniach publicznych to tematy konferencji zorganizowanej przez Urząd Zamówień Publicznych, która   9 grudnia br. odbyła się w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wydarzenie otworzyła p. Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej oraz p. Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Jak podkreślił Prezes Nowak - Staramy się, żeby prawo zamówień publicznych sprzyjało uwzględnianiu przez zamawiających wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. Stosowne rozwiązania prawne wprowadzono do przepisów Pzp w 2016 r. dokonując pełnej transpozycji w tym zakresie przepisów unijnych dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2014 r.

W pierwszej części konferencji zwrócono uwagę na obowiązki instytucji publicznych w świetle ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Kwestie te omówili przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Spółdzielni Socjalnej FADO oraz Fundacji Integracja.

Drugą część wydarzenia poświęcono praktycznym przykładom działań w zakresie dostępności podejmowanych przez zamawiających o bardzo różnym profilu działalności. Przedstawiciel UZP zaprezentował jak zagadnienie dostępności uregulowano w przepisach unijnych dyrektyw ws. zamówień publicznych oraz ustawie Prawo zamówień publicznych. Następnie swoimi doświadczeniami podzielili się przedstawiciele Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Łazienki Królewskie oraz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

W konferencji udział wzięło ok. 120 uczestników. Wydarzenie zorganizowano w ramach realizacji „Krajowego Planu Działań na rzecz zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020”. Wpisuje się ono również w realizację rządowego programu Dostępność Plus.

Program konferencji 

Prezentacje:

Uwzględnianie kwestii dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w zamówieniach publicznych -  Urząd Zamówień Publicznych

Działania Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Dostępna strona internetowa na przykładzie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Dostępny budynek kultury na przykładzie Starej Oranżerii z Teatrem Królewskim i Formiernią - Muzeum Łazienki Królewskie

Dostępność budynku oświatowego na przykładzie kompleksu szkolno-sportowego Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy

Galeria

Pliki

Przejdź do góry strony