Świadomy zamawiający – prawo konkurencji w zamówieniach publicznych

Logotypy projektu

System zamówień publicznych jest istotny dla gospodarek krajów rozwiniętych, a ochrona konkurencji jest jego zasadniczym elementem – zapewnia bowiem efektywność ekonomiczną przy realizowaniu zakupów wykorzystujących środki publiczne. Nielegalne porozumienia w tym obszarze, zarówno między oferentami, jak i między zamawiającymi a oferentami charakteryzują się szczególną szkodliwością społeczną i gospodarczą.

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na Prezesa UOKiK obowiązek dbałości o właściwe funkcjonowanie konkurencji na wszystkich rynkach poprzez przeciwdziałanie nadużywaniu przez przedsiębiorców pozycji dominującej, jak i zawieraniu niedozwolonych porozumień antykonkurencyjnych, w tym także w kontekście zamówień publicznych. Dlatego Urząd przygotował bezpłatne szkolenia online skierowane do zamawiających. Są one dostępne na platformie e-learningowej pod adresem szkoleniazmowy.uokik.gov.pl. Materiały w przystępny sposób wyjaśniają m.in. jakie są rodzaje i formy zmów przetargowych oraz jakie mechanizmy mogą świadczyć o ich zawarciu. Przedstawiają też, jak identyfikować symptomy świadczące o istnieniu niedozwolonych porozumień.

Przejdź do góry strony