Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI

Uchwała nr 37 RM z dnia 1.04.2014 w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 (M.P.2014.299 z dnia 28.04.2014)

Zarządzenie nr 69 PRM z dnia 22.10.2014 w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019” (M.P.2014.954 z dnia 27.10.2014)

Uchwała nr 1/2014 Międzyresortowego Zespołu  do spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019” z dnia 2 grudnia 2014 r.  w sprawie przyjęcia regulaminu prac Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 – 2019”

Wykaz powołanych grup roboczych ze wskazaniem ich szefa do realizacji zadań lub działań określonych w „Rządowym Programie Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019”

Platforma antykorupcja.gov.pl


TRANSPARENCY INTERNATIONAL

Integrity Pacts in Public Procurement an Implementation Guide - wersja angielska

Pakty Uczciwości w Zamówieniach Publicznych. Podręcznik wdrażania - tłumaczenie robocze na zlecenie UZP

WAŻNE: Wszelkie uwagi na temat przydatności Paktów Uczciwości w zamówieniach publicznych proszę zgłaszać TUTAJ


KOMISJA EUROPEJSKA

Informacje dotyczące pilotażowego projektu KE: "Integrity Pacts – Civil Control Mechanism for Safeguarding EU Funds"


OLAF - Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych

Raport „Identifying and Reducing Corruption in Public Procurement in the EU” - wersja angielska

Identyfikacja i ograniczenie korupcji w zamówieniach publicznych w Unii Europejskiej - streszczenie robocze UZP


OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Przejdź do góry strony