eKatalogi

Logotypy projektu

Urząd Zamówień Publicznych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Społeczeństwo Informacyjne – Budowa Elektronicznej Administracji przystąpił do realizacji projektu informatycznego Elektroniczna Platforma Katalogów Produktów – e-Katalogi" umieszczonego na Liście projektów indywidualnych PO IG z dnia  21 grudnia 2012 r., kod projektu POIG 7-59.

W ramach projektu zostało wytworzone nowe narzędzie świadczące usługę elektroniczną, które umożliwia zamawiającym dokonywanie zakupów produktów poniżej progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

eKatalogi świadczą dwie podstawowe ściśle ze sobą powiązane usługi:

  • usługę umożliwiającą wykonawcom oferowanie wyspecyfikowanych produktów poprzez zamieszczanie tzw. kart produktów o jednolitej formie dla danej grupy produktów. Jednorodne karty umożliwiają porównywanie i wybór produktu;
  • usługę umożliwiającą dokonywanie zakupów przez zamawiającego od wykonawcy, z uwzględnieniem dwóch form wyboru produktów:
  1. zakupy produktów umieszczonych w katalogu i na warunkach realizacji tam określonych,
  2. składanie zapytań ofertowych do wykonawców, w odniesieniu do zakupów w zakresie elementów niewyspecyfikowanych w karcie produktów.

Celem udostępnienia Elektronicznej Platformy Katalogów Produktów – „eKatalogi” jest m.in. zwiększenie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dzięki możliwości bezpłatnego i łatwego umieszczania oferty w systemie. Ze względu na wartość realizowanych zamówień, przedsiębiorcy ci mogą stać się najważniejszymi użytkownikami narzędzia po stronie biznesu. Można spodziewać się również, iż stworzone narzędzie będzie stymulowało rozwój działalności przedsiębiorców, a także będzie zachętą do podejmowania decyzji o rozpoczęciu działalności w sektorze zamówień publicznych.

Jest to również szansa na uzyskanie wymiernych korzyści finansowych wynikających z bezpłatnego dostępu do bazy klientów administracji publicznej, braku kosztów udziału w zamówieniu publicznym oraz z możliwości zwiększenia zysków firmy.

Zapraszamy na stronę www.ekatalogi.uzp.gov.pl

Zobacz także:

Adresaci i cele
Wersja demo i szkolenia
Korzyści
Pytania i odpowiedzi
Archiwum realizacji Projektu
Przepisy dotyczące eKatalogów


Zapraszamy do zapoznania się z filmami instruktażowymi:

  • dla Wykonawcy
  • dla Zamawiającego
Przejdź do góry strony