Zamówienia Publiczne. Prawo i doświadczenia” - Kraków

Kraków gościł kolejną konferencję z cyklu „Zamówienia Publiczne. Prawo i doświadczenia”. Wydarzenie odbyło się w siedzibie Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Z ramienia Urzędu w Konferencji udział wzięli Mateusz Winiarz, Wiceprezes Urzędu oraz Sebastian Szaładziński, Dyrektor Generalny UZP. Uniwersytet Jagielloński reprezentował dr Marcin Smaga z Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej.

Prelegenci opowiedzieli o nowościach jakie wprowadzone zostały do systemu zamówień publicznych dzięki nowej ustawie, a także odpowiedzieli na szereg pytań uczestników Konferencji. Pytania dotyczyły nowych instytucji ustawowych, a także rozmaitych sytuacji, z jakimi spotkają się uczestnicy rynku w swojej codziennej pracy.

Przypominamy, że na stronie UZP pod tym linkiem dostępny jest ramowy harmonogram kolejnych wydarzeń z cyklu "Zamówienia publiczne.Prawo i doświadczenia". Jeszcze w sierpniu konferencje odbędą się w Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy i w Lublinie.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne. Przedsięwzięcie jest realizowane z zachowaniem zasady równości i niedyskryminacji obowiązującej w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przejdź do góry strony