Konferencja „Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne w obszarze organizacji wydarzeń oraz usług i dostaw związanych z żywieniem”

Zapraszamy Państwa na konferencję online „Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne w obszarze organizacji wydarzeń oraz usług i dostaw związanych z żywieniem”, która odbędzie się dnia 28 kwietnia 2021 roku, w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pt. „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Celem corocznych konferencji na temat społecznych zamówień publicznych jest upowszechnianie informacji w zakresie prawidłowego i skutecznego uwzględniania aspektów społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach tegorocznej edycji konferencji chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne w obszarze organizacji wydarzeń oraz usług i dostaw związanych z zapewnieniem wyżywienia.

Program konferencji

Konferencja jest adresowana do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych oraz przedstawicieli instytucji kontrolujących udzielanie zamówień publicznych.

Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą poniższego formularza.

Formularz zgłoszeniowy

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają pocztą elektroniczną potwierdzenie udziału w konferencji oraz link do zalogowania się na platformę, na której będzie odbywać się konferencja online.

Wydarzenie jest realizowane z zachowaniem zasady równości płci i zasady równości szans w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szczegółowych informacji udziela Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej UZP, e-mail: kinga.ostrowska@uzp.gov.pl

Przejdź do góry strony