Konferencja "Nowe Prawo zamówień publicznych (II)"

26 listopada 2020 r. odbyła się online kolejna konferencja Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Nowe Prawo zamówień publicznych (II)”.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach projektu „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Wydarzenie poświęcone zostało nowym regulacjom w zakresie środków ochrony prawnej, regulacji w zakresie kontroli, umów w sprawach zamówień publicznych, analizy potrzeb zamawiającego  oraz zamówień mieszanych.

Konferencję otworzył Pan Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych,wprowadzając w tematykę szczegółową oraz wskazując aktualne uwarunkowania dotyczące nowego Prawa zamówień publicznych.

Prelekcje wygłosili przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowej Izby Odwoławczej oraz eksperci zewnętrzni. Udzielali oni również odpowiedzi na przekazywane przez czat pytania uczestników.


Nagrania z konferencji dostępne są na kanale Urzędu na platformie YouTube


Poniżej wygłoszone podczas konferencji prezentacje:

Środki ochrony prawnej na gruncie nowej ustawy Pzp

Jan Kuzawiński, Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej dr hab. Prof. UMK Paweł Nowicki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nowe regulacje w zakresie kontroli

Katarzyna Tyc-Okońska, z-ca dyrektora Departamentu Kontroli Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych

Umowy w sprawach zamówień publicznych

Karol Kacprzak, naczelnik w Departamencie Prawnym Urzędu Zamówień Publicznych

Analiza potrzeb zamawiającego

dr hab. Prof. UMK Paweł Nowicki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zamówienia mieszane wg nowych przepisów

Ewa Wiktorowska, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

Pliki

Przejdź do góry strony