Konferencja "Nowe Prawo zamówień publicznych (I)"

16 listopada 2020 r. odbyła się zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych konferencja online pt. „Nowe Prawo zamówień publicznych (I)”.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach projektu „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Konferencję otworzył Pan Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, naświetlając cele, oczekiwane korzyści i obecne uwarunkowania związane z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Podczas dwóch pierwszych prelekcji omówiono najważniejsze zagadnienia związane z procedurą udzielania zamówień według nowych regulacji. Zaprezentowano proces  przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów unijnych oraz procedury uproszczonej przewidzianej w nowym Pzp dla zamówień poniżej progów UE.

Następnie przedstawiono zagadnienia dotyczące konkursu, nowo wprowadzonej zasady efektywności zamówień, a także istotne kwestie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Prelekcje wygłosili przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych oraz eksperci zewnętrzni, którzy odpowiedzieli również na przekazywane przez czat pytania uczestników, wyjaśniając zagadnienia budzące największe zainteresowanie.


Nagrania z konferencji dostępne są na kanale Urzędu na platformie  YouTube


Poniżej wygłoszone podczas konferencji prezentacje:

Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów UE

Bogdan Artymowicz, dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych

Procedura uproszczona udzielania zamówień publicznych poniżej progów unijnych

dr Izabela Fundowicz, z-ca dyrektora Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych

Konkurs w nowym Prawie zamówień publicznych

Karol Kacprzak, naczelnik w Departamencie Prawnym Urzędu Zamówień Publicznych

Zasada efektywności zamówienia

dr hab. Prof. UMK Paweł Nowicki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Opis przedmiotu zamówienia  

Ewa Wiktorowska, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

Pliki

Przejdź do góry strony