Wzorcowe dokumenty

Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w ramach realizacji projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” zostały przygotowane materiały – wzorcowe dokumenty, które udostępniamy Państwu na stronie internetowej Urzędu. Materiały mają charakter informacyjno-edukacyjny i mogą posłużyć uczestnikom rynku zamówień jako wzorcowe dokumenty do prawidłowego przygotowania i realizowania postępowań o zamówienie publiczne.

Pliki

Przejdź do góry strony