Konferencja "Elektronizacja – przyszłość zamówień publicznych"

5 października 2018 r. w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych konferencja pt. „Elektronizacja – przyszłość zamówień publicznych”.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach projektu „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Konferencję otworzył Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Pan Hubert Nowak, który moderował całość obrad oraz służył aktywną pomocą w merytorycznym wsparciu uczestników w związku z pojawiającymi się pytaniami i dyskusją.

Pierwszy blok spotkania wypełniły zagadnienia dotyczące rozwiązań prawnych i systemowych. Pani Martyna Horęda, z-ca Dyrektora Departamentu Systemów Państwowych w Ministerstwie Cyfryzacji zaprezentowała elektroniczne zamówienia publiczne jako część programu informatyzacji państwa. Następnie Pan Bogdan Artymowicz, Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, zapoznał uczestników z formalno-prawnymi aspektami elektronizacji zamówień publicznych, wpływającymi na uproszczenie i odformalizowanie procedury.

Dalsza część obrad przebiegała pod hasłem praktycznych aspektów związanych z elektronizacją. Pan Bartłomiej Wnęk, Dyrektor Biura Zakupów i Zamówień Publicznych Telewizji Polskiej S.A., opierając się na własnych doświadczeniach, zaprezentował wykorzystanie elektronicznej platformy zakupowej w procesie udzielania zamówień publicznych.

Następny praktyczny temat w programie konferencji dotyczył e-fakturowania. Platformę elektronicznego fakturowania i inne zagadnienia związane z elektroniczną fakturą przedstawił Pan Dominik Wójcicki, Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

W kolejnym punkcie obrad uczestnicy mieli możliwość poznania działania miniPortalu - narzędzia wspierającego zamawiających i wykonawców w postępowaniach powyżej progów unijnych, udostępnionego właśnie przez Urząd Zamówień Publicznych. Zaprezentował je Pan Krzysztof Fijołek, Dyrektor Biura Organizacyjno-Finansowego UZP. Z rozwiązania tego będą mogli korzystać wszyscy zamawiający aż do momentu pełnego wdrożenia modelu docelowego, tj. Platformy eZamówienia. Jest ono ogólnodostępne, uniwersalne i nieodpłatne. Szczególnie przydatne będzie dla tych zamawiających, którzy nie posiadają własnych narzędzi informatycznych do obsług postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Prelekcje konferencyjne zamknęło wystąpienie Pana Dyrektora Wojciecha Smołkowskiego, przedstawiciela firmy DXC Technology Polska sp. z o.o., który przekazał istotne informacje dotyczące przygotowywanej platformy eZamówień. Zaprezentował funkcjonalności elektronicznych narzędzi wspierających proces udzielania zamówień publicznych, umożliwiając uczestnikom pozyskanie cennej wiedzy w obszarze tych oczekiwanych rozwiązań.

Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczestników systemu zamówień publicznych, którzy wzięli w niej udział w liczbie blisko 250 osób. Dzięki ciekawym prelekcjom  pozyskali oni cenny zasób wiedzy na temat elektronizacji zamówień publicznych. Żywa formuła konferencji, zakładająca możliwość zadawania pytań przy każdej z prelekcji, umożliwiła uczestnikom uzyskanie na gorąco odpowiedzi na pojawiające się pytania czy kwestie budzące wątpliwości.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami konferencyjnymi udostępnionymi poniżej.

Galeria

Pliki

Przejdź do góry strony