Stanowiska Rządu

Projekt stanowiska RP do dokumentu Zmieniony wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich KOM (2016) 34

Projekt stanowiska RP do dokumentu Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych KOM (2011) 896

Projekt stanowiska RP do dokumentu Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych KOM (2011) 895

Projekt stanowiska RP do dokumentu Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielania koncesji KOM (2011) 897

Stanowisko Rządu do dokumentu "Zielona Księga w sprawie modernizacji polityki UE w dziedzinie zamówień publicznych. W kierunku zwiększania skuteczności europejskiego rynku zamówień"

Stanowisko Rządu do dokumentu "Zielona Księga w sprawie szerszego stosowania e-zamówień w UE"

Pliki